Οροι

Αυτοί οι Όροι Χρήσης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της συμφωνίας μεταξύ της Townsquare Media, Inc. ('Townsquare' ή 'εμείς' ή 'εμείς') και κάθε επισκέπτη ή εγγεγραμμένο χρήστη, ανάλογα με την περίπτωση (καθένας, 'χρήστης' ή 'εσείς') σχετικά με τη χρήση των ιστότοπων, συμπεριλαμβανομένου αυτού του ιστότοπου, που ανήκουν, ελέγχονται, λειτουργούν ή φιλοξενούνται (είτε τώρα είτε στο μέλλον) από την Townsquare ή/και τις εταιρικές θυγατρικές της, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της LOUDWIRE.COM (συλλογικά 'ιστοσελίδες'). Το άλλο αναπόσπαστο μέρος αυτής της συμφωνίας είναι το Townsquare Πολιτική Απορρήτου . Χρησιμοποιώντας αυτούς τους ιστότοπους ή τους ιστότοπους, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους Χρήσης ('Όροι Χρήσης' ή αυτή τη 'Συμφωνία'), ανεξάρτητα από το αν έχετε εγγραφεί για λογαριασμό ή όχι. Όλοι οι όροι με κεφαλαία που χρησιμοποιούνται στο παρόν και δεν ορίζονται διαφορετικά στους παρόντες Όρους Χρήσης θα ορίζονται στο Πολιτική Απορρήτου . Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Συμφωνία, παρακαλούμε Στείλτε μας email .

Η παρούσα Συμφωνία ορίζει τους νομικά δεσμευτικούς όρους για τη χρήση των Ιστοσελίδων από εσάς. Ενδέχεται να τροποποιούμε την παρούσα Συμφωνία από καιρό σε καιρό και αυτή η τροποποίηση θα ισχύει από τη στιγμή που θα αναρτηθεί από εμάς στους Ιστότοπους. Συμφωνείτε να δεσμεύεστε για τυχόν αλλαγές στην παρούσα Συμφωνία όταν χρησιμοποιείτε τους Ιστότοπους μετά τη δημοσίευση οποιασδήποτε τέτοιας τροποποίησης. Αυτή η Συμφωνία περιλαμβάνει την πολιτική της Townsquare για αποδεκτή χρήση και περιεχόμενο που δημοσιεύεται στους Ιστότοπους, τα δικαιώματά σας, τις υποχρεώσεις και τους περιορισμούς σας σχετικά με τη χρήση των Ιστότοπων από εσάς και την Πολιτική Απορρήτου. Μπορείτε επίσης να λάβετε ένα αντίγραφο αυτής της Συμφωνίας έως στέλνοντάς μας email .

Παρακαλούμε επιλέξτε προσεκτικά τα σχόλια που δημοσιεύετε στις Ιστοσελίδες και τις πληροφορίες που παρέχετε στο προσωπικό σας προφίλ. Τα σχόλια και το προσωπικό σας προφίλ ενδέχεται να μην περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: αριθμούς τηλεφώνου, διευθύνσεις οδών, επώνυμα και οποιεσδήποτε φωτογραφίες που δημοσιεύετε δεν πρέπει να περιέχουν γυμνό, βία ή προσβλητικό θέμα. Οι πληροφορίες που παρέχονται από άλλους εγγεγραμμένους χρήστες στα προσωπικά τους προφίλ ή στα σχόλια των αναγνωστών τους ενδέχεται να περιέχουν ανακριβές, ακατάλληλο ή προσβλητικό υλικό, προϊόντα ή υπηρεσίες και η Townsquare δεν φέρει καμία ευθύνη ή ευθύνη για αυτό το υλικό.Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να απορρίψουμε, να αρνηθούμε να δημοσιεύσουμε ή να αφαιρέσουμε οποιαδήποτε ανάρτησή σας ή να περιορίσουμε, να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε την πρόσβασή σας σε όλους ή σε οποιοδήποτε μέρος των Ιστοσελίδων ανά πάσα στιγμή, για οποιονδήποτε ή κανένα λόγο , με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και χωρίς ευθύνη.

Συμμετέχοντας σε οποιαδήποτε εκδήλωση του Townsquare εκτός σύνδεσης, συμφωνείτε να απελευθερώσετε και να διατηρήσετε το Townsquare και τους Ιστότοπους ακίνδυνους από οποιεσδήποτε απώλειες, ζημιές, δικαιώματα, αξιώσεις και ενέργειες οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, σωματικών βλαβών, θανάτου και υλικών ζημιών, είτε άμεσα είτε έμμεσα που σχετίζονται είτε προκύπτουν από τη συμμετοχή σας σε οποιαδήποτε τέτοια εκδήλωση του Townsquare εκτός σύνδεσης, ακόμη και ως αποτέλεσμα αμέλειας του Townsquare.

1. Εγγραφή

Με την εγγραφή σας στους Ιστότοπους, δηλώνετε και εγγυάστε ότι όλες οι πληροφορίες εγγραφής που υποβάλλετε είναι αληθείς και ακριβείς και ότι συμφωνείτε να διατηρήσετε την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών. Περαιτέρω δηλώνετε και εγγυάστε ότι είστε 13 ετών και άνω και ότι η χρήση των Ιστότοπων από εσάς δεν θα παραβιάζει κανέναν ισχύοντα νόμο ή κανονισμό. Το προσωπικό σας προφίλ μπορεί να διαγραφεί χωρίς προειδοποίηση εάν διαπιστωθεί ότι παραποιείτε την ηλικία σας. Η εγγραφή σας είναι αποκλειστικά για προσωπική σας χρήση και δεν θα εξουσιοδοτήσετε άλλους να χρησιμοποιούν τον λογαριασμό σας, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού προφίλ ή της διεύθυνσης email σας. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλο το περιεχόμενο που δημοσιεύεται ή εμφανίζεται μέσω του λογαριασμού σας και για τις αλληλεπιδράσεις σας με άλλους εγγεγραμμένους χρήστες. Μπορείτε να εγγραφείτε μόνο μία φορά στους Ιστότοπους. Εάν θέλετε να αλλάξετε το όνομα χρήστη σας, παρακαλούμε Στείλτε μας email . Πολλαπλές εγγραφές θα έχουν ως αποτέλεσμα την αφαίρεση των δικαιωμάτων εγγραφής σας με οποιοδήποτε όνομα χρήστη. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε ονόματα χρηστών που μπορεί να θεωρηθούν απαράδεκτα.

2. Όρος

Η παρούσα Συμφωνία θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ και ισχύει όσο χρησιμοποιείτε τους Ιστότοπους. Μπορείτε να τερματίσετε την εγγραφή σας ανά πάσα στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο, μέχρι επικοινωνώντας μαζί μας . Μπορούμε να τερματίσουμε την εγγραφή σας για οποιονδήποτε λόγο και ανά πάσα στιγμή, με ισχύ από την αποστολή ειδοποίησης σε εσάς στην καταχωρημένη διεύθυνση email σας. Ακόμη και μετά τον τερματισμό της εγγραφής, η παρούσα Συμφωνία θα παραμείνει σε ισχύ, συμπεριλαμβανομένων των ενοτήτων 4, 5, 7 και 9-16. Αυτή η Συμφωνία μπορεί να αλλάζει από καιρό σε καιρό.

3. Μη εμπορική χρήση

Οι ιστότοποι προορίζονται μόνο για προσωπική χρήση των χρηστών μας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε σχέση με εμπορικές προσπάθειες εκτός από αυτές που έχουν εγκριθεί ή εγκριθεί ειδικά από τη διοίκηση του Townsquare. Δεν επιτρέπεται η παράνομη ή/και μη εξουσιοδοτημένη χρήση των Ιστοσελίδων, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής ονομάτων χρηστών με ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα, με σκοπό την αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τη μη εξουσιοδοτημένη πλαισίωση ή σύνδεση με τους Ιστότοπους. Οι εμπορικές διαφημίσεις, οι σύνδεσμοι συνεργατών και άλλες μορφές πρόσκλησης ενδέχεται να αφαιρεθούν από τα προσωπικά προφίλ χωρίς προειδοποίηση. Θα ληφθούν οι κατάλληλες νομικές ενέργειες από εμάς για οποιαδήποτε παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση των Ιστοσελίδων.

4. Ιδιοκτησιακά δικαιώματα στο Περιεχόμενο των Ιστοσελίδων

Η Townsquare κατέχει και διατηρεί όλα τα δικαιώματα ιδιοκτησίας στους Ιστότοπους. Οι ιστότοποι περιέχουν υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και άλλες πληροφορίες ιδιοκτησίας της Townsquare. Εκτός από αυτές τις πληροφορίες που είναι δημόσια ή για τις οποίες σας έχει δοθεί γραπτή άδεια, δεν μπορείτε να αντιγράψετε, να τροποποιήσετε, να δημοσιεύσετε, να μεταδώσετε, να διανείμετε, να εκτελέσετε, να εμφανίσετε ή να πουλήσετε οποιεσδήποτε τέτοιες ιδιόκτητες πληροφορίες. Οι ροές RSS μπορούν να αναδημοσιευτούν εφόσον δεν τροποποιηθούν με οποιονδήποτε τρόπο.

5. Περιεχόμενο που δημοσιεύεται στους ιστότοπους.

(α) Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι η Townsquare, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, μπορεί να ελέγξει και να διαγράψει τυχόν σχόλια αναγνωστών, προσωπικά προφίλ, πληροφορίες και φωτογραφίες που περιέχονται στα προσωπικά προφίλ και μηνύματα προς άλλους εγγεγραμμένους χρήστες (συλλογικά, 'Περιεχόμενο').

(β) Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το Περιεχόμενο που δημοσιεύετε ή εμφανίζετε (εφεξής 'ανάρτηση') στους Ιστότοπους ή οποιοδήποτε υλικό ή πληροφορίες που μεταδίδετε σε άλλους εγγεγραμμένους χρήστες.

(γ) Με τη δημοσίευση οποιουδήποτε Περιεχομένου στους δημόσιους χώρους των Ιστοσελίδων, χορηγείτε στην Townsquare τη μη αποκλειστική, πλήρως πληρωμένη, παγκόσμια άδεια χρήσης, δημόσιας εκτέλεσης και εμφάνισης αυτού του Περιεχομένου στους Ιστότοπους. Το περιεχόμενο που δημοσιεύεται στους δημόσιους χώρους των Ιστοσελίδων μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον αέρα του ραδιοφωνικού σταθμού, των θυγατρικών σταθμών του ραδιοφωνικού σταθμού ή του σταθμού ροής για εμπορική ή ψυχαγωγική χρήση. Αυτό περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται σε σχόλια, βίντεο, ήχο, φωτογραφίες και όλο το άλλο περιεχόμενο που δημοσιεύεται σε δημόσιους χώρους των Ιστοσελίδων. Εάν θέλετε να ζητήσετε να αφαιρεθεί οποιοδήποτε από το Περιεχόμενό σας από τους Ιστότοπους, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας . Θα εξετάσουμε το αίτημά σας, αλλά έχουμε το δικαίωμα να αρνηθούμε οποιοδήποτε αίτημα, εάν αποφασίσουμε κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια ότι η αφαίρεση του εν λόγω Περιεχομένου θα έβλαπτε την εμπειρία των χρηστών μας στους Ιστότοπους. Δηλώνετε και εγγυάστε ότι: (i) είστε κάτοχος του Περιεχομένου που δημοσιεύεται από εσάς στους Ιστότοπους ή με άλλο τρόπο έχετε το δικαίωμα να εκχωρήσετε την άδεια που ορίζεται σε αυτήν την ενότητα και (ii) το Περιεχόμενό σας δεν παραβιάζει τα δικαιώματα απορρήτου, τα δικαιώματα δημοσιότητας, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε προσώπου. Συμφωνείτε να πληρώσετε για όλα τα δικαιώματα και τις αμοιβές που οφείλονται σε οποιοδήποτε άτομο λόγω οποιουδήποτε Περιεχομένου που δημοσιεύετε στους Ιστότοπους.

(δ) Ακολουθεί μια μερική λίστα του είδους του Περιεχομένου που είναι παράνομο ή απαγορευμένο στους Ιστότοπους. Η Townsquare διατηρεί το δικαίωμα να διερευνήσει και να λάβει τις κατάλληλες νομικές ενέργειες κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια εναντίον οποιουδήποτε παραβιάζει αυτήν την διάταξη, συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό, κατάργησης της προσβλητικής επικοινωνίας από τους ιστότοπους και τερματισμού της εγγραφής τέτοιων παραβατών. Το Απαγορευμένο Περιεχόμενο περιλαμβάνει Περιεχόμενο που:

(i) είναι εμφανώς προσβλητικό και προωθεί τον ρατσισμό, τον φανατισμό, το μίσος ή τη σωματική βλάβη οποιουδήποτε είδους εναντίον οποιασδήποτε ομάδας ή ατόμου·

(ii) παρενοχλεί ή υποστηρίζει την παρενόχληση άλλου ατόμου·

(iii) περιλαμβάνει τη μετάδοση «άχρηστης αλληλογραφίας», «αλυσιδωτών επιστολών» ή ανεπιθύμητης μαζικής αποστολής ή «ανεπιθύμητης αλληλογραφίας»·

(iv) προωθεί πληροφορίες που γνωρίζετε ότι είναι ψευδείς ή παραπλανητικές ή προωθεί παράνομες δραστηριότητες ή συμπεριφορά που είναι καταχρηστική, απειλητική, άσεμνη, δυσφημιστική ή συκοφαντική·

(v) προωθεί ένα παράνομο αντίγραφο του έργου άλλου που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, όπως η παροχή πειρατικών προγραμμάτων υπολογιστή ή συνδέσμων προς αυτά, η παροχή πληροφοριών για την παράκαμψη των εγκατεστημένων από την κατασκευή συσκευών προστασίας από αντιγραφή ή η παροχή πειρατικής μουσικής ή συνδέσμων σε πειρατικά αρχεία μουσικής.

(vi) περιέχει σελίδες περιορισμένης πρόσβασης ή μόνο με κωδικό πρόσβασης ή κρυφές σελίδες ή εικόνες (αυτές που δεν συνδέονται με ή από άλλη προσβάσιμη σελίδα).

(vii) παρέχει υλικό που εκμεταλλεύεται οποιονδήποτε με σεξουαλικό ή βίαιο τρόπο ή ζητά προσωπικές πληροφορίες από οποιονδήποτε·

(viii) παρέχει εκπαιδευτικές πληροφορίες σχετικά με παράνομες δραστηριότητες όπως η κατασκευή ή η αγορά παράνομων όπλων, η παραβίαση της ιδιωτικής ζωής κάποιου ή η παροχή ή η δημιουργία ιών υπολογιστών·

(ix) ζητά κωδικούς πρόσβασης ή προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης για εμπορικούς ή παράνομους σκοπούς από άλλους χρήστες·

(x) περιλαμβάνει εμπορικές δραστηριότητες ή/και πωλήσεις χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας, όπως διαγωνισμούς, κληρώσεις, ανταλλαγές, διαφημίσεις ή πυραμιδικά συστήματα· ή

(xi) χρησιμοποιεί σεξουαλικά υπονοούμενες εικόνες ή οποιοδήποτε άλλο αθέμιτο, παραπλανητικό ή παραπλανητικό περιεχόμενο που έχει σκοπό να προσελκύσει επισκεψιμότητα σε ένα προσωπικό προφίλ.

(ε) Πρέπει να χρησιμοποιείτε τις Ιστοσελίδες με τρόπο που να συνάδει με οποιονδήποτε και όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

(στ) Δεν επιτρέπεται να εμπλακείτε σε διαφήμιση ή να παροτρύνετε οποιονδήποτε χρήστη των Ιστοσελίδων να αγοράσει ή να πουλήσει προϊόντα ή υπηρεσίες. Δεν επιτρέπεται να μεταδίδετε αλυσιδωτές επιστολές ή ανεπιθύμητη αλληλογραφία σε άλλους χρήστες των Ιστοσελίδων. Παρόλο που το Townsquare δεν μπορεί να παρακολουθεί τη συμπεριφορά των χρηστών του εκτός των Ιστοσελίδων, αποτελεί επίσης παραβίαση αυτών των κανόνων η χρήση οποιασδήποτε πληροφορίας που λαμβάνεται από τους Ιστότοπους για παρενόχληση, κακοποίηση ή βλάβη άλλου ατόμου ή για επικοινωνία, διαφήμιση σε να ζητήσει ή να πουλήσει σε οποιονδήποτε χρήστη των Ιστοσελίδων χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή του. Προκειμένου να προστατεύσουμε τους χρήστες μας από τέτοιες διαφημίσεις ή πρόσκληση, διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε τον αριθμό των επαφών που μπορεί να κάνει ένας εγγεγραμμένος χρήστης με άλλους εγγεγραμμένους χρήστες σε οποιαδήποτε περίοδο 24 ωρών σε αριθμό που η Townsquare κρίνει κατάλληλο κατά την απόλυτη κρίση της.

(ζ) Δεν επιτρέπεται να καλύψετε ή να αποκρύψετε οποιεσδήποτε διαφημίσεις στην προσωπική σας σελίδα προφίλ ή σε οποιαδήποτε άλλη σελίδα των Ιστοσελίδων μέσω HTML/CSS ή οποιουδήποτε άλλου μέσου.

(η) Οποιαδήποτε αυτοματοποιημένη χρήση του συστήματος, όπως η χρήση σεναρίων, απαγορεύεται.

(i) Δεν επιτρέπεται να επιχειρήσετε να πλαστοπροσωπήσετε άλλον εγγεγραμμένο χρήστη ή άτομο που δεν είναι εγγεγραμμένος χρήστης των Ιστοσελίδων.

(ι) Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογαριασμό, το όνομα χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασης άλλου εγγεγραμμένου χρήστη ανά πάσα στιγμή ούτε να αποκαλύψετε τον κωδικό πρόσβασής σας σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος ή να επιτρέψετε σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος να έχει πρόσβαση στον λογαριασμό σας.

(ια) Δεν μπορείτε να πουλήσετε ή να μεταφέρετε με άλλον τρόπο το προσωπικό σας προφίλ.

6. Πολιτική πνευματικών δικαιωμάτων

Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε, να διανείμετε ή να αναπαράγετε με οποιονδήποτε τρόπο υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα ή άλλες πληροφορίες ιδιοκτησίας χωρίς να λάβετε την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του κατόχου αυτών των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων. Εάν πιστεύετε ότι το έργο σας έχει αντιγραφεί και αναρτηθεί στους Ιστότοπους με τρόπο που συνιστά παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, παρακαλούμε να μας δώσετε τις ακόλουθες πληροφορίες: (α) ηλεκτρονική ή φυσική υπογραφή του ατόμου που είναι εξουσιοδοτημένο να ενεργεί για λογαριασμό του κατόχου του το συμφέρον των πνευματικών δικαιωμάτων· (β) μια περιγραφή του έργου που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα που ισχυρίζεστε ότι έχει παραβιαστεί· (γ) μια περιγραφή του πού βρίσκεται το υλικό που ισχυρίζεστε ότι παραβιάζει τους ιστότοπους. (δ) τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση email σας· (στ) μια γραπτή δήλωσή σας ότι πιστεύετε καλή τη πίστη ότι η αμφισβητούμενη χρήση δεν είναι εξουσιοδοτημένη από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων, τον αντιπρόσωπό του ή τον νόμο· και (ζ) μια δήλωσή σας, που έγινε με την ποινή της ψευδορκίας, ότι οι παραπάνω πληροφορίες στην ειδοποίησή σας είναι ακριβείς και ότι είστε ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων ή εξουσιοδοτημένος να ενεργείτε για λογαριασμό του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Παρακαλούμε στείλτε τα παραπάνω στη διεύθυνση:

7. Διαφωνίες χρηστών

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις αλληλεπιδράσεις σας με άλλους εγγεγραμμένους χρήστες. Διατηρούμε το δικαίωμα, αλλά δεν έχουμε καμία υποχρέωση, να παρακολουθούμε τις διαφορές μεταξύ εσάς και άλλων χρηστών.

8. Απόρρητο

Η χρήση των Ιστοσελίδων διέπεται επίσης από την Πολιτική Απορρήτου μας.

9. Αποποίηση ευθυνών

Οι απόψεις που εκφράζονται στο Περιεχόμενο που δημοσιεύεται στους Ιστότοπους δεν είναι απαραίτητα οι απόψεις της Townsquare. Το Townsquare δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε λανθασμένο ή ανακριβές Περιεχόμενο που δημοσιεύεται στους Ιστότοπους, είτε προκαλείται από χρήστες των Ιστοσελίδων είτε από οποιονδήποτε εξοπλισμό ή προγραμματισμό που σχετίζεται ή χρησιμοποιείται από τους Ιστότοπους. Το Townsquare δεν ευθύνεται για τη συμπεριφορά, είτε online είτε εκτός σύνδεσης, οποιουδήποτε χρήστη των Ιστοσελίδων. Το Townsquare δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε σφάλμα, παράλειψη, διακοπή, διαγραφή, ελάττωμα, καθυστέρηση στη λειτουργία ή μετάδοση, αστοχία γραμμής επικοινωνίας, κλοπή ή καταστροφή ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αλλαγή σε οποιαδήποτε επικοινωνία χρήστη. Το Townsquare δεν ευθύνεται για προβλήματα ή τεχνική δυσλειτουργία οποιουδήποτε τηλεφωνικού δικτύου ή γραμμών, ηλεκτρονικών συστημάτων υπολογιστών, διακομιστών ή παρόχων, εξοπλισμού υπολογιστών, λογισμικού, αποτυχίας email ή συσκευών αναπαραγωγής λόγω τεχνικών προβλημάτων ή κυκλοφοριακής συμφόρησης στο Διαδίκτυο ή σε οποιονδήποτε ιστότοπο ή συνδυασμός αυτών, συμπεριλαμβανομένου τυχόν τραυματισμού ή ζημιάς στους χρήστες ή στον υπολογιστή οποιουδήποτε ατόμου που σχετίζεται ή προκύπτει από τη συμμετοχή ή τη λήψη υλικού σε σχέση με τους Ιστότοπους. Σε καμία περίπτωση η Townsquare δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά, συμπεριλαμβανομένου σωματικού τραυματισμού ή θανάτου, που προκύπτει από τη χρήση των Ιστοσελίδων ή από οποιοδήποτε Περιεχόμενο που αναρτάται στους Ιστότοπους ή μεταδίδεται σε εγγεγραμμένους χρήστες, ή οποιεσδήποτε αλληλεπιδράσεις μεταξύ των χρηστών των Ιστοσελίδων, είτε διαδικτυακά ή εκτός σύνδεσης, ακόμη και ως αποτέλεσμα αμέλειας του Townsquare. Οι ιστότοποι παρέχονται 'ΩΣ ΕΧΟΥΝ' και η Townsquare αποποιείται ρητά κάθε εγγύηση καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή μη παραβίαση. Το Townsquare δεν μπορεί να εγγυηθεί και δεν υπόσχεται συγκεκριμένα αποτελέσματα από τη χρήση των Ιστοσελίδων.

10. Περιορισμός ευθύνης

Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Townsquare σε εσάς ή σε τρίτους για οποιαδήποτε έμμεση, επακόλουθη, υποδειγματική, τυχαία, ειδικές ή τιμωρητικές αποζημιώσεις, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, αποζημιώσεων χαμένων κερδών που προκύπτουν από τη χρήση των ιστότοπων, ακόμη και αν ενημερωθεί η Townsquare ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΠΑΡΑ ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ, Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ TOWNSQUARE απέναντί ​​σας ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΣΕ 100 $.

11. Έλεγχοι εξαγωγών Η.Π.Α.

Το λογισμικό από τους ιστότοπους (το 'Λογισμικό') υπόκειται περαιτέρω στους ελέγχους εξαγωγών των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν επιτρέπεται η λήψη Λογισμικού από τους ιστότοπους ή η εξαγωγή ή επανεξαγωγή με άλλο τρόπο (α) στην (ή σε υπήκοο ή κάτοικο) της Κούβας, του Σουδάν, της Λιβύης, της Βόρειας Κορέας, του Ιράν, της Συρίας ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα στην οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες έχει επιβάλει εμπάργκο σε εμπορεύματα. ή (β) σε οποιονδήποτε βρίσκεται στη λίστα του Υπουργείου Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών με Ειδικά Προσδιορισμένους Υπηκόους ή στον Πίνακα Άρνησης Παραγγελιών του Υπουργείου Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών. Με τη λήψη ή τη χρήση του Λογισμικού, δηλώνετε και εγγυάστε ότι δεν βρίσκεστε, υπό τον έλεγχο, ή υπήκοος ή κάτοικος οποιασδήποτε τέτοιας χώρας ή σε οποιαδήποτε τέτοια λίστα.

12. Προώθηση ιστότοπου

Η Townsquare μπορεί να κάνει χρήση ή να παραπέμπει σε περιεχόμενο που δημοσιεύεται από χρήστες για σκοπούς προώθησης των Ιστοσελίδων. Αυτή η προώθηση θα περιλαμβάνει τη λήψη στιγμιότυπων οθόνης μιας συγκεκριμένης περιοχής των Ιστοσελίδων και τη χρήση αυτού του στιγμιότυπου οθόνης ως γραφικού σε μια διαφήμιση. Η προώθηση μπορεί επίσης να περιλαμβάνει την αναφορά περιεχομένου ή την αναπαραγωγή ήχου ή βίντεο που δημοσιεύεται στους δημόσιους χώρους των Ιστότοπων στους ραδιοφωνικούς σταθμούς ή τους σταθμούς ροής Townsquare. Η Townsquare δεν διεκδικεί την ιδιοκτησία αυτού του περιεχομένου που δημοσιεύεται από χρήστες.

13. Διαφωνίες

Οποιαδήποτε διαφωνία που προκύπτει από ή σχετίζεται με την παρούσα Συμφωνία, συμπεριλαμβανομένης της ερμηνείας οποιασδήποτε διάταξης της παρούσας Συμφωνίας και της εκτέλεσης από την Townsquare ή εσάς, θα επιλύεται με υποχρεωτική και δεσμευτική διαιτησία που υποβάλλεται στην Αμερικανική Ένωση Διαιτησίας σύμφωνα με την Κανόνες Εμπορικής Διαιτησίας κατόπιν αιτήματος είτε της Townsquare είτε από εσάς, σύμφωνα με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Τόπος ακροάσεων διαιτησίας. Οι ακροάσεις διαιτησίας σύμφωνα με το παρόν θα πραγματοποιηθούν στο Ντάλας του Τέξας.

(β) Επιλογή Διαιτητή. Εντός 15 ημερών από την έναρξη της διαιτησίας, η Townsquare και εσείς θα επιλέξουμε ένα άτομο για να ενεργήσει ως διαιτητής και οι δύο επιλεγμένοι θα επιλέξουν έναν τρίτο διαιτητή εντός 10 ημερών από τον διορισμό τους. Εάν οι διαιτητές που επιλέγονται από τα μέρη δεν είναι σε θέση ή αποτυγχάνουν να συμφωνήσουν για τον τρίτο διαιτητή, ο τρίτος διαιτητής θα επιλεγεί από την Αμερικανική Ένωση Διαιτησίας.

(γ) Διεξαγωγή Διαιτησίας. Οι διαιτητές επιτρέπουν την εύλογη ανακάλυψη με τις μορφές που επιτρέπονται από τους ομοσπονδιακούς κανόνες πολιτικής δικονομίας, στο βαθμό που συνάδει με τον σκοπό της διαιτησίας. Ο διαιτητής δεν έχει καμία εξουσία ή εξουσία να τροποποιήσει ή να αγνοήσει οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος τμήματος 13 ή οποιασδήποτε άλλης διάταξης της παρούσας συμφωνίας. Η ακρόαση της διαιτησίας θα ξεκινήσει αμέσως και θα διεξαχθεί γρήγορα, με τον καθένα από εσάς και την Townsquare να διατίθεται το μισό του χρόνου για την παρουσίαση της υπόθεσής του. Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά από τα μέρη, ακρόαση διαιτησίας διεξάγεται σε συνεχόμενες ημέρες.

(δ) Ευρήματα και Συμπεράσματα. Οι διαιτητές, αφού καταλήξουν στην κρίση και την απόφαση, συντάσσουν και διανέμουν στα μέρη γραπτά πορίσματα γεγονότων και νομικών συμπερασμάτων που σχετίζονται με την εν λόγω απόφαση και απόφαση και περιέχουν γνώμη που εκθέτει τους λόγους για την έκδοση ή την άρνηση οποιασδήποτε απόφασης. Η απόφαση των διαιτητών είναι οριστική και δεσμευτική για τα μέρη και η απόφαση επί αυτής μπορεί να εκδοθεί σε αρμόδιο δικαστήριο.

(ε) Κόστος και Αμοιβές. Κάθε μέρος επιβαρύνεται με τα δικά του έξοδα και έξοδα και ίσο μερίδιο των διαιτητών και των διοικητικών αμοιβών της διαιτησίας. Το κυρίαρχο μέρος θα δικαιούται επιδίκαση εύλογων αμοιβών δικηγόρου.

(στ) Δικαστικές διαφορές. Κάθε μέρος μπορεί επίσης, χωρίς να παραιτηθεί από οποιαδήποτε ένδικα μέσα βάσει της παρούσας συμφωνίας, να ζητήσει από οποιοδήποτε δικαστήριο που έχει δικαιοδοσία οποιαδήποτε προσωρινή ή προσωρινή αγωγή που είναι απαραίτητη για την προστασία των δικαιωμάτων ή της ιδιοκτησίας αυτού του μέρους, εν αναμονή της σύστασης του διαιτητικού δικαστηρίου (ή εκκρεμεί η απόφαση του διαιτητικού δικαστηρίου προσδιορισμός της ουσίας της διαμάχης).

(ζ) Δικαιοδοσία. Τα μέρη συναινούν στον τόπο διεξαγωγής στο Τέξας και στη μη αποκλειστική δικαιοδοσία των αρμόδιων δικαστηρίων της πολιτείας του Τέξας ή των ομοσπονδιακών δικαστηρίων στη Βόρεια Περιφέρεια του Τέξας για όλες τις διαφορές που ενδέχεται να ασκηθούν, με την επιφύλαξη της απαίτησης για διαιτησία σύμφωνα με το παρόν, σε σχέση με τους όρους της , και τις συναλλαγές και τις σχέσεις που προβλέπονται από την παρούσα Συμφωνία.

14. Αποζημίωση

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να διατηρήσετε την Townsquare, τις θυγατρικές, τις θυγατρικές της, τα στελέχη, τους διευθυντές, τους αντιπροσώπους και άλλους συνεργάτες και υπαλλήλους, αβλαβείς από οποιαδήποτε απώλεια, ευθύνη, αξίωση ή απαίτηση, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων αμοιβών δικηγόρων, που γίνονται από οποιονδήποτε τρίτο λόγω ή που προκύπτουν από τη χρήση των Ιστότοπων κατά παράβαση της παρούσας Συμφωνίας και/ή που προκύπτουν από παραβίαση της παρούσας Συμφωνίας και/ή οποιαδήποτε παραβίαση των δηλώσεων και των εγγυήσεων σας που αναφέρονται παραπάνω.

15. Ειδοποιήσεις

Το Townsquare ενδέχεται να απαιτείται από την πολιτειακή ή ομοσπονδιακή νομοθεσία να σας ειδοποιεί για ορισμένα γεγονότα. Επιπλέον, η Townsquare μπορεί να χρειαστεί να σας ειδοποιεί κατά καιρούς σχετικά με αλλαγές στην παρούσα Συμφωνία ή στην Πολιτική Απορρήτου. Συμφωνείτε ότι τέτοιες ειδοποιήσεις θα ισχύουν από τη στιγμή που η Townsquare τις αναρτήσει στους Ιστότοπους, θα τις στείλει σε εσάς μέσω email ή ταχυδρομικού ταχυδρομείου ή θα σας ειδοποιήσει με άλλα μέσα που απαιτούνται από το νόμο. Θα χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται από εσάς. Εάν δεν μας παρέχετε ακριβείς πληροφορίες για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, η Townsquare δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη εάν δεν σας ειδοποιήσει.

16. Άλλο

Η παρούσα Συμφωνία γίνεται αποδεκτή κατά τη χρήση των Ιστοσελίδων από εσάς και επιβεβαιώνεται περαιτέρω με την εγγραφή σας. Αυτή η Συμφωνία αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ εσάς και της Townsquare σχετικά με τη χρήση των Ιστοσελίδων. Η αποτυχία της Townsquare να ασκήσει ή να επιβάλει οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη της παρούσας Συμφωνίας δεν θα λειτουργεί ως παραίτηση από τέτοιο δικαίωμα ή διάταξη. Οι τίτλοι των ενοτήτων στην παρούσα Συμφωνία είναι μόνο για διευκόλυνση και δεν έχουν νομική ή συμβατική ισχύ. Επικοινωνήστε μαζί μας για τυχόν ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Συμφωνία. ΕΧΩ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ.

aciddad.com